สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อรับใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น http://Khonkaen.cdd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น