โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำงานรังสีวิทยา เพศชาย 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ) เพศชาย 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) เพศชายหรือหญิง 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาสบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตัวเองให้ครบถ้วน (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 1300 น. บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทางขึ้นชั้น 2 และทรงเว็บไซต์ โรงพยาบาลบัวลาย www.bualaihospital.go.th เมนูข่าวสมัครงาน