โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู 3 อัตรา

Download ใบสมัครได้ที่ http://teacherdutyreport.sut.ac.th โดย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบ สมัครพร้อมหลักฐานโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ มาที่ลิงค์ https://bit.ly/3wEDeE3 (ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้เพียง 1 ครั้งต่อการสมัครไม่สามารถเพิ่มเอกสารหรือลดเอกสารได้หลังจากการอัปโหลดแล้ว)
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565