โรงเรียนกุมภวาปี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนกุมภวาปี ในวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)