คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมการผลิต

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 043-029665 กด 1