โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 641 บาท
    เพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร
  2. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 435 บาท
    ปฏิบัติงานที่งานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร
ตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้