โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม