สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.