โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ