โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 37 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้น 2 โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ