อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 5321 0244 หรือทาง Facebook : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย https://www.facebook.com/DoiSuthepPuiNP