หจก. ตั้งจิตนุสรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส รับสมัครพนักงานฝ่ายขายและช่างยนต์ จำนวน 8 อัตรา