บริษัท สยามชัย เซอร์วิส สาขาน่าน (เฟอร์นิเจอร์) รับสมัครงาน 21 อัตรา

581/3 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
ไดเร็กเซลล์ (ชาย-หญิง) 20 อัตรา
เสมยีน (หญิง) 1 อัตรา