วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี http://www.camt.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-1807