วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ