โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pccpl.ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)