โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา

 1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 9. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2566ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร