เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 70 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ จุดรับสมัครด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น