สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้นที่ 6 อาคาร 7 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร