สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา

สมัครที่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 (โทร 0-2590-7325) หากสนใจโปรดส่ง Resume มาที่ E-mailqathaifda@gmail.com