โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 5 อัตรา

สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564