มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้สนใจโปรดขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ