สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร รับสมัครจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารตึกอำนวยการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร