สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับสมัครการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ https://ddc.moph.go.th/ose/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ทั้งนี้ สามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและรับรองสำเนาเอกสารส่งกลับไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ddcoseph@gmail.com เพียงช่องทางเดียว
ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3006