สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)