สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร 02-963-1726 โทร 02-584-2172