มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.aru.ac.th และ เลือกหัวข้อ “รับสมัครงาน” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยขอทราบรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-276555