โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการ 2 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 13-23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ