สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 62 อัตรา

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
  2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
  3. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤษภาคม 2566 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร