โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สานักงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือกแต่อย่างใด