กองทัพบก รับสมัครสอบนายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 64 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. สายงานสัสดี จำนวน 35 อัตรา
  2. สายงานการเงิน จำนวน 5 อัตรา
  3. สายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 1 อัตรา
  4. สายงานทั่วไป จำนวน 23 อัตรา
    ****รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2566