งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ **โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้