สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://job.onec.go.th