สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เลขที่ 80/19 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กันยายน พ.ศ.2565 ในเวลาราชการ