โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3249 4353 ต่อ 109 ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ