องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้าง 40 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน จังหวัดตราด ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-3952 4675 หรือทาง www.trat-pao.go.th