สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)