ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 7 อัตรา

-ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ท่าอากาศยานหัวหิน
-ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
-โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท