โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรี สวมกระโปรง สวมเสื้อ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน เป็นสุภาพชน)