โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ