เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวี ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานอัตรากำลังและสรรหา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ