โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือดาวโหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ ทางเว็บไซด์ของ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)