โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานโรงเรียน 2 อัตรา

วิธีการสมัคร

  1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง ชื่อบัญชี รร.สาธิต ม.ทักษิณ เลขที่บัญชี 426-0-69850-8 และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ
  2. สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ http://www.tsu.ac.th หรือ http://satit.tsu.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง ชื่อบัญชี รร.สาธิต ม.ทักษิณ เลขที่บัญชี 426-0-69850-8 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในระบบ ออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565