องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 08 2271 9298 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา www.phangngapao.go.th