ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานชุมพร กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานชุมพร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ