โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารวชิรประชาเวท โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ