สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
  8. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามสถานที่รับสมัครตาม รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 – 9 แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร