องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ