โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 66 อัตรา

 1. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 6. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 7. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
 9. พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา
 12. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
 13. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
 16. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 17. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
 18. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 19. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
 20. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร