สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช https://nakhonsi.cdd.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลาง) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด